ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 2019 8, 9 ಹಾಗೂ 10ರಂದು ಕನ್ನಡ-ಉರ್ದು-ಉರ್ದು-ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಕಮ್ಮಟ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಂಟರೋ ಸಮಾಜೋ ಅಧ್ಯಯನ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್)

- ‌ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ -


"ಡಾ.ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆಯವರ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಆಧಾರಿತ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧದ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆವೃತ್ತಿ"
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0194
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ‌ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ
ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2014
ಬೆಲೆ 800/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 20%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 640/-
ಪುಟಗಳು 704

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ