ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 26-06-2019 - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಂಟರೋ ಸಮಾಜೋ ಅಧ್ಯಯನ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್)

- ‌ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ -


"ಡಾ.ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆಯವರ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಆಧಾರಿತ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧದ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆವೃತ್ತಿ"
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0194
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ‌ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ
ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2014
ಬೆಲೆ 800/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 20%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 640/-
ಪುಟಗಳು 704

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ