ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ 25 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ನಾಟಕ

ವಾನ್ಯ ಮಾವ

- -


"ರಶ್ಯಾ ದೇಶದ ಹೆಸರಾಂತ ನಾಟಕಾರ ಅಂಟನ್ ಚೆಕಾಫ್ ನ ಅಂಕಲ್ ವಾನ್ಯಾ ನಾಟಕವನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುತ್ರಾವೆಯವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ."
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0193
ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಾಟಕ
ಲೇಖಕರು
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2014
ಬೆಲೆ 60/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 30%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 42/-
ಪುಟಗಳು 100

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ