ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ – ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:15.09.2017 ರಿಂದ 30.09.2017ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಅನುವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿರುವ 2016ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು. - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ Android App - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೧೬ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

ಗಾಂಧೀಜಿ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ

- ಪ್ರಧಾನ್ ಗುರುದತ್ತ -


"ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅನುವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ, ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ ಜೋಷಿಯವರು ಸೇವಾಗ್ರಾಮದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತಿದ್ದ ಅನೇಕಾನೇಕ ಪ್ರಸಂಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಕೇವಲ ಮಹಾಪುರುಷರೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡವರಿಂದ ಬರುವ ಅವರ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಚಿತ್ರಣವು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿದೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಜೋಷಿಯವರು ತಮಗೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಂಪರ್ಕವು ಬಂದ ರೀತಿ, ಅವರೊಡನೆ ವರ್ತಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು - ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಗುಣಾಂಶ.
"
ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ KBBP 0176
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
ಲೇಖಕರು ಪ್ರಧಾನ್ ಗುರುದತ್ತ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ 2007
ಬೆಲೆ 40/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 50%
Payable Amount ₹ 20/-
ಪುಟಗಳು 104

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com