ಅನುವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿರುವ 2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಸಂವಿಧಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೂ ೫೦% ರಿಯಾಯಿತಿ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಕಾದಂಬರಿ

ಹಮ್ಮು-ಬಿಮ್ಮು

- ದೇ. ಜವರೇಗೌಡ -


"ಜೇನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದುಗರ ಹೃದಯಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಳಾಗಿರುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ತಿ. ಭಾವಾವೇಶವಿಲ್ಲದ, ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದ ಬರವಣಿಗೆ ಆಕೆಯದು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರವಾಹವಿದೆ. ಪಾತ್ರಗಳ ಗುಣದೋಷಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ, ತಪ್ಪೆಣಿಕೆಗಳಿಂದ ತೊಡರಗಳನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು, ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಓದುಗರ ಕುತೂಹಲ, ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಈ ಕತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ.
"
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0150
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕಾದಂಬರಿ
ಲೇಖಕರು ದೇ. ಜವರೇಗೌಡ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2007
ಬೆಲೆ 100/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 50%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 50/-
ಪುಟಗಳು 356

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ