ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ 25 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಕಾದಂಬರಿ

ದಮಯಂತಿ

- ಕೆ.ಕೆ.ಗಂಗಾಧರನ್ -


"ಭಾರತಿಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವ ನಳ-ದಮಯಂತಿಯರ ಕತೆ, ಮಲೆಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕಿ ಕೆ.ಕವಿತಾ ಅವರ ಈ ಕೃತಿಯ ವಸ್ತು. ಅವರ ಸುಂದರವಾದ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೂ ಸುಸಂಗತವಾಗಿದೆ. ಗಂಡನ ಒಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಅವನೊಡನೆ ಕಾಡುಪಾಲಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದಲೂ ತ್ಯಕ್ತಳಾಗಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತವರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೂ ಅವಳಿಗೆ ನಳನ ಚಿಂತೆಯೇ. ಅವನ ಸುಳಿವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಸಿ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಕರೆತರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವ ದಮಯಂತಿಯ ಶೀಲ, ಪತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಸೇರಿಯೇ ಸೇರುತ್ತೇನೆಂಬ ಅವಳ ಚಲ - ಇವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.
"
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0147
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕಾದಂಬರಿ
ಲೇಖಕರು ಕೆ.ಕೆ.ಗಂಗಾಧರನ್
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2009
ಬೆಲೆ 80/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 50%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 40/-
ಪುಟಗಳು 144

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ